Een inspectie conform AS 6700 kan bepalen of uw vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering vloeistofdicht is.

Binnen uw bedrijf moet bij alle bodembedreigende activiteiten sprake zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB.

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is voor Bevoegd Gezag hét bewijs dat de betreffende voorziening als vloeistofdicht is aangemerkt.

Meten is weten! Met een luchttestinspectie heeft u meer zekerheid over de staat van uw vloeistofdichte voorzieningen.