Een inspectie conform AS 6700 kan bepalen of uw vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering vloeistofdicht is.

Met 3D laserscannen van opslagtanks wordt waardevolle, feitelijke informatie ingewonnen over de staat van de opslagtanks en de directe omgeving.

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is voor Bevoegd Gezag hét bewijs dat de betreffende voorziening als vloeistofdicht is aangemerkt.

Meten is weten! Met een luchttest inspectie vloeistofdichte vloer heeft u meer zekerheid over de staat van uw vloeistofdichte voorzieningen.