AS SIKB 6703

AS SIKB 6703 Protocol

De AS SIKB 6703 is een van de protocollen die gebruikt kan worden bij inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Samen met de AS SIKB 6700 vorm de AS SIKB 6703 een totaalpakket waarop de inspecteur is geaccrediteerd.

Er wordt in protocol 6703 beschreven op welke wijze een (her)inspectie van bodembeschermende voorzieningen op vloeistofdichtheid met behulp van hydrologische meting uitgevoerd moet worden. Het protocol is onlosmakelijk verbonden met AS SIKB 6700. Onder hydrologische meting wordt een inspectie met water verstaan, eventueel aangevuld met een visuele inspectie op bepaalde onderdelen.

Vloeistofdichtheid

Er wordt bij een hydrologische meting inspectie voldaan aan vloeistofdicht wanneer bij beproeving gedurende de meettijd geen lekverlies geconstateerd wordt. Op het moment dat een voorziening na beoordeling op basis van de criteria die zijn vastgesteld in onder andere protocol AS SIKB 6703 aangemerkt wordt als vloeistofdicht, kan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden verstrekt.