Skip to main content

Onze diensten

Bodem­bescherming

Visuele inspectie vloeistofdichte vloer

Bij een visuele inspectie van uw vloeistofdichte vloer of verharding wordt beoordeeld of de vloeistofdichte vloer of verharding voldoet aan de technische aspecten die in de AS SIKB 6700 en protocol AS SIKB 6701 (voorheen CUR/PBV-Aanbeveling 44) zijn aangegeven.

Luchttest inspectie vloeistofdichte vloer

Voor de inspectie van uw vloeistofdichte vloer of verharding heeft SFA-Testsystemen een unieke luchttest methode ontwikkeld. Op eenvoudige, nauwkeurige en objectieve wijze kan met behulp van de SFA Luchttest methode exact de staat van uw vloeistofdichte vloer of verharding worden bepaald.

Bedrijfsriolering

De bedrijfsriolering is vaak aangesloten op de vloeistofdichte vloer of verharding en bestaat vaak uit verschillende onderdelen zoals leidingwerk, ontvangpunten (kolk of goot), afscheiderinstallaties en putten.

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, voorheen PBV Verklaring, is een door de Deskundig Inspecteur afgegeven bewijs dat de betreffende Vloeistofdichte Voorziening op moment van afgifte van de verklaring voldoet aan de eisen zoals gesteld in AS6700.

Bodemrisico­analyse

Bij milieuvergunningen is het gebruikelijk om te eisen dat er binnen uw bedrijf bij alle activiteiten sprake moet zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB (de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten). In het kort betekent dit dat door de aanwezige voorzieningen in combinatie met maatregelen het ontstaan van bodemverontreinigingen zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Vloeistofkerende voorzieningen

Op het moment dat u bodembedreigende activiteiten uitvoert moet u hiervoor bodembeschermende maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld een vloeistofkerende vloer. In de AS SIKB 6700 en bijbehorende protocollen staan alle relevante eisen die hierbij gehanteerd moeten worden beschreven. Het verschil tussen een vloeistofkerende vloer en vloeistofdichte vloer is dat een vloeistofkerende vloer tijdelijk vloeistoffen kan tegenhouden en opvangen, terwijl een vloeistofdichte vloer dit gedurende langer kan. Een vloeistofkerende vloer dient met regelmaat gekeurd te worden op eventuele tekortkomingen.

Inspectie- en onderhouds­programma

In het kader van bodembescherming staat het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ centraal. Dit verwaarloosbare bodemrisico wordt vanuit verschillende wet- en regelgeving opgelegd voor bedrijfsmatige activiteiten. De NRB geeft voor bodembedreigende activiteiten een beschrijving van geschikte combinaties van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen, gebaseerd op de best beschikbare techniek (BBT).

Afdichtingen

Bij het doorboren van een vloeistofdichte vloer, bijvoorbeeld voor het plaatsen van peilbuizen om het onderliggende grondwater te kunnen monitoren is een duurzame vloeistof- en gasdichte afwerking van groot belang.

Grondwater­monitoring

Om te controleren of er verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn, moeten in het kader van wet- en regelgeving periodiek grondwatermonsters genomen worden. Grondwatermonsters kunnen verkregen worden met behulp van juist geplaatste peilbuizen, gekoppeld aan een monitoringsplan en deskundige analyse van genomen monsters.

Wet- en regelgeving

Tegenwoordig zijn overal wetten en regels voor, dus ook voor bodembescherming. Van het uitvoeren van bodemrisico-analyses tot inspecties van vloeistofdichte voorzieningen en bemonstering van peilbuizen. Alles staat omschreven in normdocumenten. SFA-Testsystemen geeft u inzicht en advies in de huidige wetten en regels die van toepassing zijn op al uw vragen.

Geïnteresseerd?