Skip to main content

Bodem­bescherming

Bodemrisicoanalyse

Bij milieuvergunningen is het gebruikelijk om te eisen dat er binnen uw bedrijf bij alle activiteiten sprake moet zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB (de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten). In het kort betekent dit dat door de aanwezige voorzieningen in combinatie met maatregelen het ontstaan van bodemverontreinigingen zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Bij een bodemrisicoanalyse worden de verschillende bedrijfsprocessen in kaart gebracht en vervolgens vertaald naar de processen van de NRB om te bekijken hoe de betreffende situatie ‘scoort’. Indien nodig worden aanvullende maatregelen door ons aangegeven om alsnog aan de NRB te voldoen.
De resultaten van de bodemrisicoanalyse worden verwoord in een rapportage. Met de rapportage kan onderbouwd worden welke stappen in de toekomst eventueel genomen moeten worden om het beoogd verwaarloosbare bodemrisico te kunnen bereiken.

Kennis van bodembescherming is bij het maken van een bodemrisicoanalyse van essentieel belang omdat de inventarisatie u vastlegt voor de toekomst. Een vooraf bewuste keus van het pakket voorzieningen en maatregelen levert u een juist afgestemd pakket van bodembescherming met zo laag mogelijke kosten. SFA-Testsystemen neemt u deze zorg uit handen en beschikt over de juiste expertise om succesvol te overleggen met bevoegd gezag.

De voordelen van een bodemrisicoanalyse:

  • Optimale invulling van bodembescherming;
  • Kostenbesparend;
  • Verzorgen van de juiste aanpak voor elke situatie;
  • Deskundige en professionele gesprekspartner voor bevoegd gezag.

Geïnteresseerd?