Skip to main content

Bodem­bescherming

Grondwatermonitoring

Om te controleren of er verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn, moeten in het kader van wet- en regelgeving periodiek grondwatermonsters genomen worden. Grondwatermonsters kunnen verkregen worden met behulp van juist geplaatste peilbuizen, gekoppeld aan een monitoringsplan en deskundige analyse van genomen monsters.
SFA-Testsystemen kan het gehele traject voor u verzorgen. Diensten die wij aanbieden zijn onder andere:
  • Plaatsen van peilbuizen;
  • Opstellen van monitoringsplannen;
  • Nemen van grondwatermonsters;
  • Analyse op diverse stoffen.

Geïnteresseerd?