Skip to main content

AS SIKB 6704

Bodem­bescherming

AS SIKB 6704

Het AS SIKB 6704 protocol is een van de protocollen die gebruikt kan worden bij inspectie van bodembeschermende voorzieningen. De AS SIKB 6704 vormt samen met de AS SIKB 6700 een totaalpakket waarop de inspecteur is geaccrediteerd.

In het AS SIKB 6704 protocol wordt beschreven hoe een (her)inspectie van bodembeschermende voorzieningen op vloeistofdichtheid uitgevoerd moet worden met behulp van een luchttestsysteem. Het protocol is daarbij onlosmakelijk verbonden met AS SIKB 6700. Een inspectie met een luchttestsysteem bestaat uit een inspectie met lucht die aangevuld wordt met een visuele inspectie op specifieke onderdelen.

Vloeistofdichtheid bij luchttestsysteem

Er wordt bij een inspectie middels een luchttestsysteem aan vloeistofdichtheid voldaan wanneer bij de inspectie met lucht geen lek wordt vast gesteld, visueel geen gebreken geconstateerd worden en vloeistoffen niet van of uit de voorziening kunnen lekker/stromen anders dan naar een daarvoor bestemd afvoer- of opvangsysteem. Op het moment dat een voorziening na beoordeling op basis van de criteria die zijn vastgesteld in onder andere protocol AS SIKB 6704 aangemerkt wordt als vloeistofdicht, kan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden verstrekt.

Geïnteresseerd?