Certificeringen

Accreditatie ISO/IEC 17020

SFA-Testsystemen is sinds 26 juli 2006 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd als type A inspectie-instelling met betrekking tot het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en rioleringen conform AS SIKB 6700, protocollen 6701, 6703 en 6704 (voorheen CUR/PBV Aanbeveling 44) en is hiermee gerechtigd tot het afgeven van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (voorheen PBV-Verklaring) voor vloeistofdichte vloeren en rioleringen. SFA-Testsystemen is tevens geaccrediteerd voor het uitvoeren van luchttest inspecties op vloeistofdichte vloeren.

Het huidige accreditatiecertificaat is geldig tot 1 augustus 2026. SFA-Testsystemen is bij de Raad voor Accreditatie geregistreerd onder nummer I 194. De actuele scope is hier te vinden.

REOB / Onderhoud kleine blusmiddelen

SFA-Testsystemen is sinds 12 april 2010 gecertificeerd voor het onderhouden van kleine blusmiddelen conform het CCV-Certificatieschema Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB),  Het huidige certificaat,  is op 19 mei 2017 afgegeven door Kiwa NCP.

NEN-EN-ISO 9001

Het kwaliteitsmanagementsysteem van SFA-Testsystemen is sinds 4 augustus 2007 gecertificeerd conform ISO 9001. Het huidige certificaat is op 3 augustus afgegeven door EBN Certification en geldig tot 4 augustus 2025.

VCA** 

Kwaliteit en veiligheid vormen belangrijke hoekstenen van onze bedrijfsvoering. Het bezit van het VCA**-certificaat geeft aan dat ook op het gebied van de veiligheid volgens de strengste voorwaarden wordt gewerkt.
SFA-Testsystemen is sinds 8 november 2004 gecertificeerd voor VCA**. Het huidige certificaat is op 3 augustus 2022 afgegeven door EBN Certification en geldig tot 4 augustus 2025.

Kwalibo

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo kent drie speerpunten:
1. Kwaliteitsverbetering bij de overheid.
2. Versterking van het toezicht en de handhaving.
3. Erkenningsregeling bodemintermediairs.
Het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (bekend als Kwalibo) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair.
De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten.
SFA-Testsystemen is erkend volgens Kwalibo voor de inspectie van bodembeschermende voorzieningen conform AS SIKB 6700. SFA-Testsystemen en haar medewerkers handelen conform de opgestelde richtlijnen.