Inspectie vloeistofdichte vloer of verharding, riolering, luchttest en NRB

Visuele inspectie vloeistofdichte vloer

Luchttest inspectie vloeistofdichte vloer

Bedrijfsriolering

Verklaring vloeistofdichte vloer

Bodemrisicoanalyse

Vloeistofkerende voorzieningen

Inspectie- en onderhoudsprogramma

Afdichtingen

Grondwatermonitoring

Wet- en regelgeving

Legionellapreventie, bemonstering en analyse legionella

Risicoanalyse

Beheersplannen

Monstername en analyse

Reiniging en desinfectie

Waterleidingsystemen

Wet- en regelgeving

Brandbeveiliging, controle en onderhoud kleine blusmiddelen

Controle en onderhoud brandblusmiddelen

Controle en onderhoud noodverlichting

Controle en onderhoud blusleidingen

Producten

Advies en brandbeveiliging

Wet- en regelgeving

Tankinspectie

 

3D laserscannen

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

Tankinspectie d.m.v. onder- en overdruk