Luchttest inspectie vloeistofdichte vloer

Voor de inspectie van uw vloeistofdichte vloer of verharding heeft SFA-Testsystemen een unieke luchttest methode ontwikkeld. Op eenvoudige, nauwkeurige en objectieve wijze kan met behulp van de SFA Luchttest methode exact de staat van uw vloeistofdichte vloer of verharding worden bepaald.

SFA-Testsystemen is het enige inspectiebureau dat verder kijkt dan alleen het oppervlak van uw vloeistofdichte vloer of verharding. Met het door ons ontwikkelde SFA Luchttest systeem beoordelen wij een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding, zonder overlast voor de omgeving. Het SFA Luchttest systeem geeft een betrouwbaar en objectief inzicht in de staat van een vloeistofdichte vloer of verharding.
SFA-Testsystemen is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (geregistreerd onder nummer I194) voor het uitvoeren van luchttest inspecties ter plaatse van een vloeistofdichte vloer of verharding conform AS SIKB 6704.

Uitleg luchttest inspectie

Volgens een vooraf gemaakt ontwerp worden eenmalig testpunten in de vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte verharding aangebracht. Dit is mogelijk in zowel bestaande als nieuwe vloeistofdichte vloeren. Via de testpunten wordt met behulp van de mobiele luchttest installatie op gecontroleerde wijze een minimale overdruk onder de vloer of verharding gecreëerd. De bovenzijde van de vloer of verharding wordt voorzien van een biologisch afbreekbare water- en schuimoplossing.

Zodra zich in (onderdelen van) de vloer of verharding onvolkomenheden bevinden die door de gehele vloer (constructie) “heen” gaan, kunnen deze door het vormen van luchtbellen eenvoudig worden waargenomen. Alleen dan worden deze onvolkomenheden als gebrek aangemerkt. Heel belangrijk is dat plaatsen waar oppervlakkige onvolkomenheden in de vloeistofdichte vloer of verharding worden waargenomen, maar geen luchtlekkage wordt vastgesteld, niet als gebreken worden aangemerkt.
Met de SFA Luchttest wordt de complete vloeistofdichte vloer of verharding beoordeeld. De kans dat deze aan de eisen van vloeistofdichtheid voldoet is vanzelfsprekend vele malen groter dan dat alleen het zichtbare oppervlak dit doet. De SFA Luchttest is een objectieve inspectie waarbij het resultaat niet afhankelijk is van de interpretatie van de inspecteur, maar bepaald wordt door het systeem. Alleen daadwerkelijk gebreken worden als gebreken aangemerkt. Geen afkeur van uw vloeistofdichte vloer of verharding bij twijfelgevallen of onzekerheid en geen onnodige reparaties aan uw vloeistofdichte vloer of verharding.
Onze inspecteurs markeren, registreren en rapporteren deze gebreken. Met dit rapport kunt u de voorziening heel gericht laten herstellen.

Na afloop van de SFA Luchttest inspectie worden de testpunten vakkundig afgedicht met behulp van een speciaal ontworpen SFA Afdichting. Het SFA Luchttest systeem is zowel binnen als buiten toepasbaar op velerlei vloeren, zoals in het werk gestorte vloeistofdichte betonvloeren, vloeistofdichte elementen vloeren, vloeistofdichte asfalt vloeren en vloeistofdichte vloeren met een kunststof of keramische overlaging.

Naar aanleiding van een uitgevoerde SFA Luchttest inspectie kan evenals bij de visuele inspectie een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden afgegeven.

Besparen op vloeistofdichte vloer kosten met de luchttest inspectie

Met behulp van de SFA Luchttest inspectie wordt uw vloeistofdichte vloer of verharding beoordeeld op alle criteria uit AS6700, protocol AS6704. Deze methode kan dus in plaats van de visuele inspectie ingezet worden. Tevens worden vloeistofdichte vloer kosten beperkt door middel van de luchttest inspectie.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste voordelen ten opzichte van visuele inspectie:

Gericht onderzoek waardoor gericht herstel mogelijk is Belangrijke reductie en betere beheersing reparatiekosten
Kwaliteitsverbetering vloeistofdichte vloer of verharding
Verlenging levensduur vloeistofdichte vloer of verharding
Inspectie van de gehele constructie, niet alleen het zichtbare oppervlak Grotere kans dat de vloer of verharding vloeistofdicht is
Alleen werkelijke gebreken worden als gebreken aangemerkt
Objectieve inspectiemethode Géén verschillen in de inspectieresultaten
Géén twijfel over eventuele gebreken Géén extra kostenverhogend Nader Onderzoek nodig
Kwaliteitsverbetering vloeistofdichte vloer of verharding Minder risico op bodemverontreiniging en hoge saneringskosten
Luchttest inspectie voor oplevering Zekerheid dat de vloer of verharding daadwerkelijk vloeistofdicht is

Naar aanleiding van een uitgevoerde SFA Luchttest inspectie kan evenals bij de visuele inspectie een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden afgegeven.