Wet- en regelgeving

Tegenwoordig zijn overal wetten en regels voor, dus ook voor bodembescherming. Van het uitvoeren van bodemrisico-analyses tot inspecties van vloeistofdichte voorzieningen en bemonstering van peilbuizen. Alles staat omschreven in normdocumenten. SFA-Testsystemen geeft u inzicht en advies in de huidige wetten en regels die van toepassing zijn op al uw vragen.

Bij de verschillende diensten welke worden aangeboden door SFA-Testsystemen behoren ook diverse verschillende wetten en regels. Bijgaand een overzicht met de wet- en regelgeving welke wij o.a. hanteren voor onze diensten op het gebied van bodembescherming:

Wet- en regelgeving

Vanaf 2023 zal het activiteitenbesluit vervangen worden door het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Bodemrisico-analyses

Inspectie vloeistofdichte voorzieningen