Advies en brandbeveiliging

De brandveiligheid van uw bedrijf is een vereiste voor u en uw verzekeraar. Een juiste projectering is dan ook van essentieel belang. De projectering van brandblusmiddelen, het opstellen van een bedrijfsnoodplan of een vluchtroutesignalering is specialisten werk. SFA-Testsystemen is hierbij uw specialist! In overleg met u leveren wij een plan op maat voor elk soort bedrijf.

Brandbeveiliging

Heeft u een nieuw pand of object dat moet worden beveiligd tegen brand, dan bent u bij SFA-Testsystemen aan het juiste adres. Wij verzorgen voor u volledige brandbeveiliging van elk pand of object. Tijdens een kennismakingsgesprek zijn wij het luisterende oor naar al uw wensen. Vervolgens zullen wij een brandrisico analyse maken van uw bedrijf en werkzaamheden en gaan wij de brandveiligheid bepalen door middel van projectering conform de wettelijke eis NEN 4001:2006 en aanvulling NEN4001+C1:2008. Aan de hand van onze bevindingen zullen wij advies geven in een analyserapport en plan van aanpak. Na goedkeuring kan worden gestart met de invulling en uitvoering van het plan van aanpak.

Projectering

Onder projectering wordt verstaan het dusdanig plaatsen van blustoestellen in een pand of object, dat een zo verantwoord mogelijke beveiliging tegen brand ontstaat. Bij het projecteren van een pand of object wordt een driestappenplan aangehouden. In eerste instantie vindt zonering plaats. Dit betekent het indelen van het te beveiligen pand in verschillende zones met, waar mogelijk, overeenkomstig gebruik en brandrisico.
Vervolgens wordt de basisveiligheid bepaald per zone. Dit houdt in het minimaal vereiste aantal brandpreventiemiddelen binnen de zone conform de wettelijke eisen. Tot slot worden aan de hand van de specifieke risico’s binnen uw bedrijf aanvullende brandpreventiemiddelen bepaald per zone. Als deze gegevens gespecificeerd zijn op uw bedrijf kan er geprojecteerd worden.
De brandpreventiemiddelen zullen worden ingetekend op de bouwtekeningen en vluchtroutes, noodplannen en veiligheidsignaleringen zullen worden bepaald.

Praktijk

Wanneer de plannen geschreven zijn wordt er samen met u als opdrachtgever bekeken of de plannen in de praktijk haalbaar zijn. Op locatie zullen wij alle punten nalopen. Wanneer een akkoord is bereikt zullen de brandpreventiemiddelen, vluchtroutes en noodplannen worden geïnstalleerd. De blusmiddelen en noodverlichtingen worden gekeurd na plaatsing. De resultaten worden gerapporteerd in een keuringsrapport. Dit keuringsrapport, met indien gewenst met een certificaat, wordt verstrekt aan de opdrachtgever. Hierbij kan zelfs gebruik gemaakt worden van ons digitaal logboek.

Conformiteitinspectie

Wanneer alles is geïnstalleerd en gebruiksklaar is gemaakt zullen wij tot slot een conformiteitinspectie uitvoeren om na te gaan of elke plek binnen uw bedrijf is beveiligd tegen brand.

SFA-Testsystemen denkt graag met u mee en adviseert u waar nodig.