Controle en onderhoud brandblusmiddelen

Veiligheid staat tegenwoordig hoog in het vaandel en bij veiligheid horen goed functionerende brandblusmiddelen. Om brandblusmiddelen goed functionerend te houden is onderhoud noodzakelijk. SFA-Testsystemen biedt betrouwbare en vakkundige Service en Onderhoud aan uw brandblusmiddelen.

Blusmiddelen en onderhoud

Onder blusmiddelen vallen draagbare blustoestellen, verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels, blusinstallaties en blusdekens. Bij aanschaf van blusmiddelen worden de blusmiddelen – voorzien van een keurmerk – gecontroleerd en goedgekeurd geleverd. Echter is het van groot belang de blusmiddelen periodiek te controleren op de werking. De kans bestaat dat niet periodiek gecontroleerde blusmiddelen niet goed functioneren in geval van nood. Hierin spelen externe factoren van de omgeving een grote rol, denkend aan het weer, luchtvochtigheid, hangen de blusmiddelen buiten of juist binnen en hangen de blusmiddelen in een openbare ruimte. Om te voorkomen dat de blusmiddelen stagneren in werking bij situaties waarbij zij juist van groot belang kunnen zijn en voor de veiligheid van u en uw omgeving, is de periodiek controle van blusmiddelen levensbelang.

Voorgeschreven onderhoud

Het op een juiste manier onderhouden van blusmiddelen, is wettelijk vastgelegd. Het onderhoud dient vanuit wet- en regelgeving uitgevoerd te worden conform de onderhoudsnormen NEN 2559/A3/C1:2013 voor draagbare blustoestellen, NEN2659:2003 voor verrijdbare blustoestellen en NEN-EN 671-3:2000 voor brandslanghaspels. Daarnaast verlangen verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten, bouwverordeningen en gebruiksbesluit onderhoud conform deze normen. Als bij controle na een calamiteit blijkt dat geen of weinig onderhoud is uitgevoerd aan de blusmiddelen, kan dat leiden tot hoge boetes tot zelfs het sluiten van een bedrijf.

Periodiek onderhoud

Voor al uw periodiek onderhoud aan blusmiddelen kunt u bij SFA-Testsystemen terecht. Ongeacht type en/of merk van het blusmiddel, SFA-Testsystemen draagt zorg voor vakkundig en veilig maar vooral betrouwbaar onderhoud aan uw blusmiddelen conform bovenstaande onderhoudsnormen. In de normen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende periodieke controles, te weten:

– Jaarlijkse controle;
– Uitgebreid onderhoud;
– Revisie;
– Buiten gebruik stellen en vervangen;

SFA-Testsystemen is gespecialiseerd in elk van de bovenstaande onderhoudsvormen. Wanneer het onderhoud niet op locatie kan plaatsvinden, voorziet SFA-Testsystemen u van goedgekeurde leenblussers, zodat u te allen tijde bent voorzien van brandbestrijdingsmiddelen voor een veilige omgeving. De uitkomsten van het onderhoud worden duidelijk en eenduidig omschreven in een keuringsrapport. Dit keuringsrapport, met indien gewenst met een certificaat, wordt verstrekt aan de opdrachtgever. SFA-Testsystemen denkt graag met u mee en adviseert u waar nodig.