Wet- en regelgeving

Tegenwoordig zijn overal wetten en regels voor, dus ook voor brandveiligheid. Van het leveren en onderhouden van brandblusmiddelen tot het plaatsen van een pictogram. Alles staat omschreven in normdocumenten. SFA-Testsystemen geeft u inzicht en advies in de huidige wetten en regels die van toepassing zijn op al uw vragen.

Bij de verschillende diensten welke worden aangeboden door SFA-Testsystemen behoren ook diverse verschillende wetten en regels. Bijgaand een overzicht met de wet- en regelgeving welke wij o.a. hanteren voor onze diensten:

Service en onderhoud Brandblusmiddelen

 • NEN 2559:2001, NEN 2559/A2:2004 en NEN 2559/A3:2009, Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 2659:2003, NEN 2659/C1:2005 en NEN 2659/A1:2009, Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
 • NEN-EN 671-3:2000 en NEN-EN 671-3:2009, Onderhoud van brandslanghaspels

Service en onderhoud noodverlichting

 • Gebruiksbesluit
 • Bouwbesluit 2012
 • Arbowet
 • NEN-EN 1838:2011 Ontw, Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting
 • NEN 6088:2002, Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN-EN 50172:2004, Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
 • NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • ISSO publicatie 79, Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallatie

Advies en Brandbeveiliging

 • NEN 4001:2006 en aanvulling NEN4001+C1:2008, Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
 • NTA 8112-4:2004, Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 4: Gebouwen met een publieksfunctie
 • NEN 8112:2010 nl, Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen
 • NEN 2575:2009 Ontw. nl, Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen