Informatiepaginas

Inspectie vloeistofdichte vloer of verharding

Om als onderneming bij te dragen aan een duurzame bedrijfsvoering is het van belang om bodemverontreiniging te voorkomen. De meeste ondernemingen die bodembedreigende activiteiten uitvoeren zijn in het kader van voorkoming van bodemverontreiniging verplicht een vloeistofdichte vloer aan te leggen. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft invulling aan dit bodembeschermingbeleid. Lees hier meer over de richtlijn voor bovengrondse opslag.

In een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit en het Besluit landbouw) zijn deze eisen opgenomen, met daarin algemeen geldende milieuvoorschriften waar organisaties aan moeten voldoen. Verder zijn er organisaties die een (omgevings- of milieu)vergunning hebben. SFA-Testsystemen kan u helpen bij het vinden van de juiste weg in al deze eisen en regels.

Wij kunnen u van dienst zijn bij uitvoering van een inspectie van uw vloeistofdichte vloer of inspectie van uw vloeistofkerende vloer. Hierbij wordt gecontroleerd of uw vloer of verharding voldoet aan de voorwaarde dat er geen vloeistoffen door kunnen weglopen naar de ondergrond. Wij kunnen voor u een visuele inspectie uitvoeren maar ook een unieke luchttest inspectie waarbij, in plaats van alleen het zichtbare oppervlak, de gehele vloer of verharding wordt geïnspecteerd. Hierdoor is de kans dat uw vloer of verharing aan vloeistofdichtheid voldoet vele malen groter dan dat alleen het zichtbare oppervlak dit doet. Daarnaast is dit ook een geheel objectieve manier van inspecteren. Lees hier over het inspectie en onderhoudsprogramma.

Op het moment dat uw vloer of verharding voldoet aan de eisen gesteld in AS SIKB 6700 (voorheen CUR44) wordt er een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven (voorheen PBV-Verklaring). Deze verklaring is hét bewijs dat de betreffende voorziening geheel onafhankelijk is beschouwd als vloeistofdicht.

Om te controleren of een voorziening in de periode na het moment van afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening ook vloeistofdicht blijft, dient met één keer per jaar een bedrijfsinterne controle uitgevoerd te worden.

Inspecties met betrekking tot bodemverontreiniging

Er worden in het kader van bodemverontreiniging nog diverse andere inspecties uitgevoerd door SFA-Testsystemen. Hierbij kan worden gedacht aan grondwatermonitoring, inspectie op (onderdelen van) de bedrijfsriolering, een inspectie tankstation, inspectie olieopslag, inspectie wasplaats en een inspectie milieustraat.

Alles over PGS

SFA-Testystemen informeert graag over Publicatiereeks Gevaarlijkse stoffen oftewel de PGS en is altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld nieuwe publicaties in de PGS29 en de PGS15 inrichtingen.