Inspectie vloeistofkerende vloer

Op het moment dat u bodembedreigende activiteiten uitvoert moet u hiervoor bodembeschermende maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld een vloeistofkerende vloer. In de AS SIKB 6700 en bijbehorende protocollen staan alle relevante eisen die hierbij gehanteerd moeten worden beschreven. Het verschil tussen een vloeistofkerende en vloeistofdichte vloer is dat een vloeistofkerende vloer tijdelijk vloeistoffen kan tegenhouden en opvangen, terwijl een vloeistofdichte vloer dit gedurende langer kan. Een vloeistofkerende vloer dient met regelmaat gekeurd te worden op eventuele tekortkomingen.

Op het moment dat een vloeistofkerende vloer gebruikt wordt dient er incidentenmanagement gebruikt te worden. Dit houdt in dat er maatregelen worden getroffen waarmee morsingen en lekkages verholpen en beperkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van absorptiekorrels en lekbakken. Daarnaast dienen de werknemers van het bedrijf ook bekend te zijn met hoe er moet worden gehandeld indien incidenten zoals lekkages of morsingen voorkomen, middels bijvoorbeeld werkinstructies. Verder moet de vloeistofkerende vloer ook ieder jaar worden gecontroleerd op eventuele tekortkoming.