IRIS, het digitaal platform van SFA-Testsystemen voor beheer van uw inspecties in één oogopslag

Steeds veranderende wet- en regelgeving, overnames en uitbreiding van activiteiten zorgen ervoor dat het een constante uitdaging is om overzicht te krijgen en inzichten te behouden over de actuele stand van zaken betreffende uw inspecties. Ook de hectiek van alledag en de beperkte beschikbaarheid van mensen leiden tot uitdagingen in het beheren van de uit te voeren inspecties voortvloeiend uit de wet- en regelgeving. Dit geldt zeker voor het uitvoeren van de (periodieke) inspecties en de daaruit volgende vervolgacties.

Vanaf heden kan SFA-Testsystemen u daarbij ondersteunen en de zorg uit handen nemen!

SFA-Testsystemen heeft daarvoor een uniek platform ontwikkeld, genaamd IRIS.

Dit platform geeft u en uw collega’s op een gebruiksvriendelijke wijze in één oogopslag inzicht in de actuele status van de uit te voeren inspecties. We hebben het platform in eerste instantie ingericht voor uw bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofdichte vloeren, vloeistofkerende vloeren en bedrijfsriolering. Eventueel kunnen ook andere inspecties aan het platform kunnen worden toegevoegd.

Alle bijbehorende documenten van uw inspecties zijn zichtbaar en te downloaden in het platform en zijn (op verzoek) inzichtelijk voor auditerende instanties of bevoegd gezag(en). 

IRIS werkt met een overzichtelijke, locatie-specifieke interactieve kaart. Via deze interactieve kaart, kan genavigeerd worden naar de verschillende bodembeschermende voorzieningen op uw locatie. De interactieve kaart is een digitale tekening van uw locatie waarmee u reeds gewend bent om te werken. Voor de verschillende voorzieningen die op deze tekening zijn aangegeven worden door middel van (gekleurde) markers de status weergegeven op de exacte locatie van de specifieke voorziening. Via deze markers kan actuele informatie van de betreffende voorziening worden ingezien zoals inspectierapporten, tekeningen met gebreken, verklaringen vloeistofdichte voorzieningen en de frequentie van inspectie en al de door u gewenste documenten.

IRIS draait op een modern, krachtig platform waardoor beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid gegarandeerd kan worden. Door middel van gratis automatische updates blijft u altijd met de laatste versie werken.

Voordelen van IRIS:

-Altijd in control met de inspectie van uw bodembeschermende voorzieningen

-Op een gebruiksvriendelijke manier in één oogoplag inzicht in de actuele status van uw bodembeschermende voorzieningen

-Nooit meer zoeken naar een rapportage, verklaring of tekening. Deze is in een ogenblik te downloaden via de interactieve kaart van uw locatie

-Tijd- en kostenbesparend door aanzienlijke vermindering van de administratieve last

Wilt u meer weten over IRIS of bent u geïnteresseerd in een demo?  Neem dan contact met ons op!