Alles over PGS 29

sfa, inspectie, tanks

De nieuwe PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’, is gepubliceerd. De publicatie is beschikbaar op de website http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS29.html .

Op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust, is de PGS 29 van toepassing. Gedurende de gehele levensfase van de tank is de richtlijn van toepassing. PGS 29 geeft richtlijnen voor de milieuveilige, arbeidsveilige en brandveilige opslag.

PGS 29:2016 is een volledige revisie op de voorgaande PGS 29:2008. Er is nu op veel voorschriften een toelichting gegeven. Tevens is er onderscheid gemaakt tussen Brzo-inrichtingen en niet Brzo-inrichtingen in het hoofdstuk veiligheidsmanagement. De inspectie- en onderhoudsprogramma’s zijn nader beschreven in de bijlagen.

De PGS- beheerorganisatie is de laatste jaren intensief bezig geweest met de implementatie van PGS 29 in de omgevingsvergunningen. De actualisatie van PGS 29 heeft ook enige tijd stilgelegen vanwege de impasse die was ontstaan rond een aantal knelpunten. Deze knelpunten zijn door de PGS-beheerorganisatie en onder regie van het ministerie Infrastructuur en Milieu opgepakt. Op 15 februari 2016 heeft Staatssecretaris Dijksma, mede namens IPO, de Inspectie SZW, de ILT, de veiligheidsregio’s, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een brief gestuurd aan de heer de Boer directeur van VNO-NCW. Het noodzakelijk geachte maatregelniveau voor PGS 29 wordt in deze brief geschetst. In lijn met deze brief is de PGS 29:2016.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Neem contact op met SFA-Testsystemen!