Over ons

SFA-Testsystemen is een internationaal opererend dienstverlenend advies- en inspectiebureau gespecialiseerd op het gebied van bodembescherming, brandbeveiliging en legionella preventie. SFA-Testsystemen biedt vanaf oprichting in 2001 haar diensten aan bij onder andere tankstations, (petro-)chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en recycling. Op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) voeren wij risico analyses uit. Wij inspecteren vloeistofdichte- en kerende voorzieningen, bedrijfsrioleringen en overige bodembeschermende voorzieningen. Wij voeren controle en onderhoud uit aan brandblusmiddelen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in PGS-vraagstukken met specifieke aandacht voor PGS-29 waarbij we met behulp van 3D-meetapparatuur (laserscanners) tank(bund)-inhoudsmetingen uitvoeren.

SFA-Testsystemen beschikt voor het uitvoeren van haar werkzaamheden over diverse certificeringen en accreditatie

Voor een actueel overzicht hiervan zie https://www.sfa-testsystemen.nl/certificeringen/

Samen met u zoeken we naar praktijkgerichte oplossingen!