Over ons

SFA-Testsystemen is een internationaal opererend dienstverlenend advies- en inspectiebureau gespecialiseerd op het gebied van bodembescherming, brandbeveiliging en legionella preventie. SFA-Testsystemen biedt vanaf oprichting in 2001 haar diensten aan bij onder andere tankstations, (petro-)chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en recycling. Op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) voeren wij risico analyses uit. Wij inspecteren vloeistofdichte- en kerende voorzieningen, bedrijfsrioleringen en overige bodembeschermende voorzieningen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in PGS-vraagstukken met specifieke aandacht voor PGS-29 waarbij we met behulp van 3D-meetapparatuur (laserscanners) tank(bund)-inhoudsmetingen uitvoeren.

SFA-Testsystemen is REOB-gecertificeerd en als zodanig gespecialiseerd in het onderhouden, controleren en leveren van brandblusmiddelen. Ook voeren wij inspecties uit van waterreservoirs(tanks) van onder andere sprinklerinstallaties.

SFA-Testsystemen is geaccrediteerd als type A inspectie-instelling met betrekking tot het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en rioleringen conform AS6700, protocollen 6701, 6703 en 6704. Daarnaast REOB-gecertificeerd voor onderhoud aan brandblusmiddelen. Kwaliteit en veiligheid vormen belangrijke hoekstenen van onze bedrijfsvoering. Dit is geborgd in de VCA** en ISO-9001 certificering

Samen met u zoeken we naar praktijkgerichte oplossingen!