Skip to main content

Certificeringen

Accreditatie ISO/IEC 17020

SFA-Testsystemen is sinds 26 juli 2006 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd als type A inspectie-instelling met betrekking tot het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en rioleringen conform AS SIKB 6700, protocollen 6701, 6703 en 6704 (voorheen CUR/PBV Aanbeveling 44) en is hiermee gerechtigd tot het afgeven van eenVerklaring Vloeistofdichte VoorzieningVerklaring (voorheen PBV verklaring) voor vloeistofdichte vloeren en rioleringen. SFA-Testsystemen is tevens geaccrediteerd voor het uitvoeren van luchttest inspecties op vloeistofdichte vloeren.

Het huidige accreditatiecertificaat is geldig tot 1 augustus 2026. SFA-Testsystemen is bij de Raad voor Accreditatie geregistreerd onder nummer I 194. De actuele scope is hier te vinden.

REOB / Onderhoud kleine blusmiddelen

SFA-Testsystemen is sinds 12 april 2010 gecertificeerd voor het onderhouden van kleine blusmiddelen conform het CCV-Certificatieschema Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB), Het huidige certificaat, is op 19 mei 2017 afgegeven door Kiwa NCP.

NEN-EN-ISO 9001

Het kwaliteitsmanagementsysteem van SFA-Testsystemen is sinds 4 augustus 2007 gecertificeerd conform ISO 9001. Het huidige certificaat is op 3 augustus afgegeven door EBN Certification en geldig tot 4 augustus 2025.

VCA**

Kwaliteit en veiligheid vormen belangrijke hoekstenen van onze bedrijfsvoering. Het bezit van het VCA**-certificaat geeft aan dat ook op het gebied van de veiligheid volgens de strengste voorwaarden wordt gewerkt.
SFA-Testsystemen is sinds 8 november 2004 gecertificeerd voor VCA**. Het huidige certificaat is op 3 augustus 2022 afgegeven door EBN Certification en geldig tot 4 augustus 2025.

Kwalibo

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo kent drie speerpunten:

  • Kwaliteitsverbetering bij de overheid.

  • Versterking van het toezicht en de handhaving.
  • Erkenningsregeling bodemintermediairs.

Het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (bekend als Kwalibo) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair.
De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten.
SFA-Testsystemen is erkend volgens Kwalibo voor de inspectie van bodembeschermende voorzieningen conform AS SIKB 6700. SFA-Testsystemen en haar medewerkers handelen conform de opgestelde richtlijnen.

Geïnteresseerd?