Skip to main content

AS SIKB 6700

Bodem­bescherming

Wat is AS SIKB 6700?

In het AS SIKB 6700 zijn alle relevante eisen opgenomen die gehanteerd worden als grondslag voor afgifte en instandhouding van een accreditatie voor uitvoering van de inspectie van bodembeschermende voorzieningen (voorheen CUR44).

Het onderwerp van het AS SIKB 6700 beslaat ‘de inspectie van bodembeschermende voorzieningen’. Er dient in eerste instantie een offerteverzoek aangevraagd te worden voor het uitvoeren van een inspectie. Na de inspectie zal er een rapportage van de inspectie worden opgesteld.

Het doel van het AS SIKB 6700 is om de kwaliteit van de uitvoering van de inspecties van bodembeschermende voorzieningen te waarborgen.

Gebaseerd op de AS SIKB 6700 bijbehorende protocollen

De accreditaties die worden afgegeven worden tevens gebaseerd op de protocollen behorend bij het AS SIKB 6700, zoals onder andere de AS SIKB 6701, AS SIKB 6703 en AS SIKB 6704. In wet- en regelgeving zijn eisen en voorwaarden opgenomen ten aanzien van de frequentie van de inspecties.

Geïnteresseerd?