Skip to main content

CUR 44

Bodem­bescherming

CUR 44

De CUR/PBV-Aanbeveling 44 (CUR44) was voorheen de technische grondslag voor de inspectie van vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen en voor de accreditatieregeling. Per oktober 2008 is het beheer van deze richtlijnen onder gebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Volgens het Accreditatiecollege Bodembescherming van SIKB waren deze richtlijnen toe aan actualisatie op integraal niveau.

Aangescherpte eisen van de Raad voor Accreditatie;
De laatste herziene uitgave van CUR44 was inmiddels enkele jaren oud en er was behoefte aan aanpassingen;
Er werd gewenst om geo-elektrische metingen ook op andere dan geomembraanbaksystemen voorzieningen te kunnen uitvoeren;
De deskundigheidseisen en de inspectie van bodembeschermende voorzieningen met een luchttestsysteem zijn in aparte documenten opgenomen. Integratie was wegens overzichtelijkheid gewenst;
Er waren enkele formele aspecten en een accreditatieproces-beschrijving nodig. Dit omdat door de overdracht van deze richtlijnen de SIKB een schemabeheerder van de accreditatieregeling is geworden.

Vervanging door AS SIKB 6700

Om bovenstaande redenen is de CUR44 vervangen door de AS SIKB 6700. Het uitgangspunt bij deze integrale integratie was om een actuele inspectierichtlijn tot stand te brengen.

Geïnteresseerd?