Skip to main content

AS SIKB 6701

Bodem­bescherming

Protocol AS SIKB 6701

De AS SIKB 6701 is een van de protocollen die gebruikt kunnen worden bij inspectie van bodembeschermende voorzieningen. De AS SIKB 6701 vormt samen met de AS SIKB 6700 een totaalpakket waarop de inspecteur is geaccrediteerd.

In protocol AS SIKB 6701 wordt beschreven op welke wijze een visuele inspectie vloeistofdichte vloerVisuele inspectie vloeistofdichte vloer op vloeistofdichtheid moet worden uitgevoerd. Het protocol is onlosmakelijk verbonden met AS SIKB 6700.

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Op het moment dat een voorziening na beoordeling door een onafhankelijke deskundige inspecteur op basis van de criteria die zijn vastgesteld in onder andere dit protocol aangemerkt wordt als vloeistofdicht, kan een Verklaring vloeistofdichte vloerVerklaring vloeistofdichte vloerworden verstrekt.

Geïnteresseerd?