Skip to main content

Privacy statement

Uw privacy

SFA-Testsystemen vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk. Daarom willen we u in dit privacy beleid duidelijke informatie geven over de wijze waarop SFA-Testsystemen persoonsgegevens van relaties verwerkt. Onder andere voor prospects, klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

SFA-Testsystemen, gevestigd aan Esp 209, 5633 AD, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. SFA-Testsystemen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

SFA-Testsystemen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SFA-Testsystemen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt SFA-Testsystemen hiertoe contactgegevens waaronder naam, functie, zakelijke telefoonnummer(s) en zakelijk emailadres.

SFA-Testsystemen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens o een offerte kunnen opmaken en versturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties een bepaalde dienst of zaak dient te voldoen, werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en te kunnen communiceren over de voortgang van de werkzaamheden.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat noodzakelijk om u aan te geven aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst aan dient te voldoen, een offerte op te kunnen vragen, een bestelling te doen of de factuur te kunnen betalen en te kunnen communiceren over aspecten van de overeenkomst.
 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst zowel bij inkoop als verkoop
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder waarbij uw emailadres enkel toegevoegd wordt aan een mailinglijst met uw voorafgaande toestemming.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SFA-Testsystemen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SFA-Testsystemen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SFA-Testsystemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

SFA-Testsystemen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ter bescherming van uw rechten wordt een verwerkingsovereenkomst door ons gesloten met deze derden (partners).

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en publiceren deze niet.

Nieuwsbrief en contactformulier

SFA-Testsystemen kan een nieuwsbrief versturen waarbij wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Uw mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan een lijst. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Afmelden is ook mogelijk door een mail te sturen aan SFA-Testsystemen, onder vermelding van AVG, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u een contactformulier invult op onze website, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens zolang bewaard als nodig is voor volledig beantwoording en afhandeling van uw (aan)vraag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SFA-Testsystemen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Het gebruik van Hotjar

SFA-testsystemen gebruikt Hotjar om meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van onze website gebruikers, met als doel onze service en website ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische tool waarmee SFA-testsystemen tracht meer inzicht te krijgen in de website ervaring van onze website gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd besteedt iemand op een bepaalde pagina, op welke links klikken zij, et cetera.). Dit stelt SFA-testsystemen in staat om haar dienstverlening te optimaliseren op basis van gebruikersgedrag.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen over het gedrag van de websitegebruikers van SFA-Testsystemen, het device dat zij gebruiken (met name devices’ IP adres, welke anoniem worden verwerkt en bewaard), schermgrootte van het device, het type device, browser informatie, geografische locatie (enkel het land) en voorkeurstaal. Hotjar verwerkt deze tot een pseudoniem gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch SFA-Testsystemen zal deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te koppelen aan additionele data. Gelieve Hotjar’s privacy policy te raadplegen wanneer u verdere details wenst. Klik daarvoor op deze link.

U kunt een opt-out aanvragen voor het creëren van een gebruikersprofiel, het bewaren van data over het gebruik van onze website door Hotjar en het toepassen van tracking cookies op andere websites door Hotjar door het volgen van deze opt-out link.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SFA-Testsystemen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SFA-Testsystemen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SFA-Testsystemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of +31(0)40-2487015

Wijzigingen in deze privacyverklaring

SFA-Testsystemen behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien SFA-Testsystemen een belangrijke wijziging doorvoert, die invloed heeft op de wijze waarop SFA-Testsystemen uw persoonsgegevens verwerkt dan zullen wij dit bekend maken via een nieuwbrief of bericht op onze website(s)

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid dan kunt u deze richten aan:

SFA-Testsystemen

Esp 209

5633 AD Eindhoven

+31(0)40-2487015

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.sfa-testsystemen.nl

Geïnteresseerd?