PBV verklaring

De PBV-Verklaring was voorheen de verklaring voor een voorziening die als vloeistofdicht werd aangemerkt. Vanaf oktober 2008 wordt er echter in plaats van de PBV-Verklaring een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) verstrekt door de inspecteurs.

De wijziging is een gevolg van het opgaan van de Stichting PBV (mede opsteller en beheerder van vele documenten waaronder dus ook de PBV-Verklaring) in de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het ontwikkelen en beheren van normdocumenten vindt nu plaats binnen de structuur van de SIKB.

Kosten direct in rekening gebracht

Aanvankelijk werden de kosten van een PBV-Verklaring in rekening gebracht op het moment dat de voorziening als vloeistofdicht aangemerkt werd, achteraf dus. In de nieuwe situatie met de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden de kosten direct in rekening gebracht. Hierbij wordt benadrukt dat deze kosten per geïnspecteerde voorziening in rekening worden gebracht, ongeacht of deze als vloeistofdicht of als niet-vloeistofdicht aangemerkt wordt.