Richtlijn voor bovengrondse opslag

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust, is de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks PGS 29 van toepassing. Gedurende de gehele levensfase van de tank is de richtlijn is van toepassing. PGS 29 geeft richtlijnen voor de milieuveilige, arbeidsveilige en brandveilige opslag. PGS 29:2016 betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 29:2008. Bij veel voorschriften is nu een toelichting gegeven. Er is nu, in het hoofdstuk veiligheidsmanagement, onderscheid gemaakt tussen Brzo-inrichtingen en niet Brzo-inrichtingen. De inspectie- en onderhoudsprogramma’s zijn in een bijlage nader beschreven.