Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Onderhoud blusmiddelen en noodverlichtingen

Controle en onderhoud noodverlichting

Bij noodsituaties is het van cruciaal belang dat iedereen binnen uw bedrijf het pand veilig en ongedeerd kan verlaten. Er is niets vervelender dan stroomuitval en disfunctionerende noodverlichting. Om dergelijke situaties te voorkomen, biedt SFA-Testsystemen betrouwbare service en onderhoud aan, zodat uw noodverlichting onder alle omstandigheden effectief blijft.

Soorten noodverlichting

Onder de term noodverlichting volgens de wettelijke norm NEN-EN 1838 vallen de volgende noodverlichtingen:

 • Vluchtrouteverlichting;
 • Anti-paniekverlichting;
 • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico

Vluchtrouteverlichting

De vluchtrouteverlichting dient ervoor dat de vluchtmogelijkheden duidelijk herkenbaar en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit pictogrammen.

Anti-paniekverlichting

Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico

Deze verlichting dient ervoor te zorgen dat personen die door uitval van de verlichting in een bedreigende situatie terecht komen, voldoende licht hebben om veilig te kunnen vluchten.

Werking noodverlichting

De noodverlichting moet de personen die zich in een ruimte bevinden bij stroomuitval in staat stellen zich te oriënteren. Ook moet de noodverlichting paniek en ongevallen voorkomen zodat eventueel een veilige ontruiming kan plaats vinden. Deze ontruiming vindt plaats langs de vluchtweg zoals die door de verlichting wordt aangegeven. De noodverlichting zal aanspringen als de stroom uitvalt zoals bv. bij overbelasting, blikseminslag of brand. De noodverlichting neemt de functie van de normale verlichting dan geheel of gedeeltelijk over. Noodverlichting is dus een noodzakelijke veiligheidsvoorziening.

Onderhoud noodverlichting

Voor al uw periodiek onderhoud aan noodverlichting kunt u bij SFA-Testsystemen terecht.  Ongeacht het type of merk van de noodverlichting, zorgen wij voor deskundig, veilig en betrouwbaar onderhoud in overeenstemming met de geldende onderhoudsnormen. Ons onderhoud omvat onder andere:

 • Visuele controle van de armaturen;

 • Functionele test waarbij zal worden nagegaan of de armaturen functioneren bij een netspanningonderbreking;

 • Testen autonomietijd van de armaturen die geen zelftestfunctie hebben;

 • Jaarlijks vervangen van de lichtbronnen die continu branden;

 • Vierjaarlijks vervangen van alle lichtbronnen;

 • Vervangen van defecte lichtbronnen;

 • Reinigen van de armaturen;

 • Vierjaarlijks vervangen van de accu’s;

 • Alle gegevens worden na het onderhoud verzameld en aan u overhandigd in een rapportage.

De uitkomsten van het onderhoud worden duidelijk en eenduidig omschreven in een keuringsrapport. Dit keuringsrapport, met indien gewenst met een certificaat, wordt verstrekt aan de opdrachtgever. SFA-Testsystemen denkt graag met u mee en adviseert u waar nodig.

Geïnteresseerd?