Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Scope 8, 10 en 12 inspecties

Scope 8 Inspectie (algemeen elektrotechnisch)

Een Scope 8 inspectie is een veiligheidsinspectie die zich richt op de persoonlijke veiligheid bij elektrische installaties. Met een scope 8 inspectie, gebaseerd op de norm NEN 3140 ‘’Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’’ kunt u aantonen dat uw elektrische installaties voldoen aan de veiligheidseisen die onder andere een verzekering vaak verplicht stelt.

Scope 10 inspectie (gericht op brandveiligheid)

De Scope 10 keuring richt zich op de brandveiligheid van gebouwen. Elektrische installaties vormen een risico op brand. Een Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het beperken van dit brandrisico. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 “Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel” In de NTA 8220 staan de beoordelingsrichtlijnen opgenomen.

Scope 12 inspectie (gericht op zonnepanelen)

Het werken aan zonnestroominstallaties, ook wel PV-installatie of in de volksmond zonnepanelen genoemd brengt risico’s met zich mee. Heden ten dage zijn er diverse voorbeelden bekend van situaties bekend die uitwijzen dat het risico op schade erg groot is.

Het periodiek uitvoeren van de scope inspecties door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

  • Preventieve inspecties dragen bij aan de veiligheid van uw bedrijf en de medewekerkers
  • Er wordt voldaan aan de eisen van de verzekering (vaak een voorwaarde in de polisvoorwaarden van een brandverzekering)
  • De bedrijfszekerheid van het elektrisch materieel neemt toe;
  • U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving is het tot op heden niet verplicht om deze inspectie uit te laten voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door uw verzekeraar. De veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties heeft de IEC62446-reeks als uitgangspunt. 

SFA-Testsystemen is binnenkort bevoegd om bovenstaande scope inspecties zelfstandig uit te kunnen voeren. 

Geïnteresseerd?