Skip to main content

Veiligheidsinspectie

Tankinspectie

Opslagtanks dienen op een regelmatige basis op diverse aspecten te worden gecontroleerd om de integriteit te waarborgen en risico’s op calamiteiten met gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. SFA-Testsystemen is gespecialiseerd in tankinspecties waarbij met behulp van 3D-meetapparatuur (laserscanners) tank(bund)-inhoudsmetingen worden uitgevoerd.

Geïnteresseerd?