Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Tankinspectie

3D laserscannen

3D-Laserscanning (3DLS) is een meettechniek die in verschillende vakgebieden steeds vaker wordt toegepast. Met deze techniek worden bestaande situaties in detail vastgelegd. De meting wordt uitgevoerd door middel van een 3D laserscanner die werkt aan de hand van een laserstraal. De directe omgeving wordt in 360 graden omgezet in een puntenwolk van tientallen miljoenen punten.

3D laserscannen vervangt het traditionele en tijdsintensieve landmeten met een total station of een eenvoudige meetlat.

Voordelen van 3D laserscannen ten opzichte van de traditionele meetmethode

  • Sneller (Registreren van één miljoen meetpunten per seconde!);

  • Goedkoper;

  • Veiliger;
  • Accuraat en minder foutgevoelig;
  • Gegevens worden bewaard waardoor trends en afwijkingen in beeld gebracht kunnen worden.

Naast bovenstaande voordelen kunnen problemen met betrekking tot de tank sneller in beeld gebracht worden. Hierdoor kunnen potentiële calamiteiten (bijv. kantelen dak, slecht sluitende seal en verzakking bodemplaat) tijdig inzichtelijk worden gemaakt en worden voorkomen.

Wetgeving met betrekking tot tankopslag

Opslagtanks voor (petro)chemische producten moeten voldoen aan diverse eisen op het gebied van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid. In Nederland is dit geregeld via de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De meest gebruikte PGS is de PGS 29 voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Vanuit deze PGS wordt veelal verwezen naar internationale eisen uit de EEMUA 159, de API 650 en de API 653.

De eisen in bovenstaande wetgeving geven aanleiding tot inspectie van de opslagtanks. Tevens worden er eisen gesteld aan de opvangcapaciteit van de tankput (secondary containment). Met 3D laserscannen kan op een eenvoudige, doch zeer accurate wijze, feitelijke informatie worden ingewonnen over de staat van de opslagtanks en de directe omgeving.

Resultaten uit 3D laserscan:

  • (On)rondheid;
  • Scheefstand;
  • Vervormingen;
  • Beschadigingen tankwand;
  • Volumebepalingen (zowel van de tank als de secondary containment);

Via specifieke software wordt inzichtelijk gemaakt waar de opslagtank wel of niet voldoet aan bovenstaande criteria.

Met een 3D laserscanner kan een grote hoeveelheid aan waardevolle, accurate informatie worden verzameld in een korte tijd.  Met de informatie kan de opslagtank en de omgeving, in detail, gevisualiseerd en geanalyseerd worden voor efficiënte inspecties en onderhoud.

Wilt u weten wat SFA-Testsystemen hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact op!

Geïnteresseerd?