Skip to main content

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.

Op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust, is de PGS29 van toepassing. Gedurende de gehele levensfase van de tank is de richtlijn van toepassing. Voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag geeft de PGS 29 richtlijnen.

De PGS 29:2016 is een volledige revisie. De voorganger was PGS 29:2008. Er is nu bij veel voorschriften een toelichting gegeven. Er is nu onderscheid gemaakt tussen Brzo-inrichtingen en niet Brzo-inrichtingen in het hoofdstuk veiligheidsmanagement. De inspectie- en onderhoudsprogramma’s zijn nu nader beschreven.

Geïnteresseerd?