Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is een bewijs dat door een Deskundig Inspecteur wordt afgegeven en waarmee wordt verklaart dat de betreffende Vloeistofdichte Voorziening op het moment van de afgifte voldoet aan de eisen die zijn gesteld in AS SIKB 6700. Voorheen werd deze overigens ‘PBV-Verklaring’ genoemd.

Voor Bevoegd Gezag is een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening hét bewijs dat de betreffende voorziening door een geheel onafhankelijke en deskundige Inspecteur is beschouwd als vloeistofdicht.

Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is in beginsel 6 jaar geldig. Maar er moet jaarlijks door de gebruiker van de voorziening aantoonbaar worden beoordeeld of de voorziening in de 6 jarige periode ook vloeistofdicht blijft. Deze beoordeling, die de Bedrijfsinterne Controle wordt genoemd, kan ook door SFA-Testsystemen uitgevoerd worden.

Vanaf 1 oktober 2008 is de PBV Verklaring niet langer in het Activiteitenbesluit opgenomen. Inspecties overeenkomstig met AS SIKB 6700, protocol 6701 tot en met 6704 worden sindsdien bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) geregistreerd. Afgegeven PBV Verklaringen blijven echter geldig totdat de op deze Verklaring vermelde termijn is verstreken.