Visuele inspectie vloeistofdichte verharding of vloer

Bij activiteiten waarbij bodembedreigende stoffen, zoals bijvoorbeeld benzine, olie, diesel, gasolie en dergelijke kunnen vrijkomen moet kunnen worden aangetoond dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar is.

Om te beoordelen of uw vloeistofdichte vloer of verharding voldoet aan de (in het AS SIKB 6700 aangegeven) technische aspecten kunnen we voor u een visuele inspectie van uw vloeistofdichte vloer of verharding uitvoeren. In het kort komt het er op neer dat een vloeistofdichte vloer of verharding voldoet aan de voorwaarde dat er geen vloeistoffen door de vloer of verharding kunnen weglopen naar de ondergrond.

Randvoorwaarden & Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Het mogelijk maken van een inspectie van een vloeistofdichte vloer of verharding betreft twee belangrijke randvoorwaarden:

  • de vloeistofdichte vloer of verharding moet gereinigd zijn
  • de vloeistofdichte vloer of verharding moet voor zover mogelijk te zijn vrijgemaakt van losse obstakels en opgeslagen stoffen

Nadat de visuele inspectie is uitgevoerd zullen de resultaten in een rapportage worden verwoord. Een afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wordt afgegeven wanneer er geen gebreken geconstateerd zijn. Op deze manier kunt u aantonen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving. Op het moment dat er wel gebreken aan de vloer of verharding worden geconstateerd wordt er in de rapportage een richtinggevend hersteladvies gegeven.